Kullanım Şartları

Bu web sitesine erişerek, siz kullanıcı, web sitesini kullanımınız için aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olursunuz. Site ve bunlarla ilgili işlevler, tesisler ve hizmetler ("Site"), Space House Technologies Corp. ("SPACEH") tarafından işletilen ve sürdürülen tescilli hizmetlerdir. Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ("Sözleşme"), SPACEH'nin Siteyi kullanmanıza izin vermeye istekli olduğu hüküm ve koşulları içerir ve Sitenin kullanımı için bu hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekir. Siteyi kullanımınız, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, Siteden şimdi çıkmalı ve Siteyi gelecekte kullanmamalısınız.

 1. KULLANICILAR

Bu Site, sizin tarafınızdan bireysel olarak veya bir ticari varlığın temsilcisi olarak kullanılabilir. Bu Site yalnızca, yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler akdedebilen reşit bireyler tarafından kullanılabilir ve bu Siteyi kullanmanız, bu gereksinimi karşıladığınızı beyan ettiğiniz anlamına gelir. Parolanızın/şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınız altında veya hesabınızla bağlantılı olarak meydana gelen veya şifreniz/parolanız veya hesabınız kullanılarak Siteye erişim veya Sitenin kullanımından kaynaklanan tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Her kullanıcı kendi iletimlerinden münhasıran sorumludur.

 1. YASAKLANAN KULLANIMLAR

Siteyi: (i) herhangi bir yasa veya düzenleme tarafından yasaklanan veya herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlal edilmesini kolaylaştıracak şekilde; (ii) başkalarının mahremiyetini ihlal etmek; (iii) Sitenin herhangi bir kullanımıyla bağlantılı olarak herhangi bir kişinin fikri mülkiyetini veya sözleşmeden doğan haklarını ihlal etmek, intihal etmek veya ihlal etmek; (iv) yasa dışı, hileli, saldırgan, müstehcen, pornografik, küçük düşürücü, taciz edici, tehdit edici, ayrımcı veya başka şekilde sakıncalı materyal iletmek; veya (v) herhangi bir şekilde hukuki sorumluluk doğuracak davranışları teşvik etmek.

(i) kasıtlı, ihmalkar veya başka bir şekilde Sitenin güvenliğini ihlal etmeyeceğinizi veya ihlal edilmesine yardım etmeyeceğinizi; (ii) SPACEH personelinin veya diğer kişi veya kuruluşların kimliğine bürünmek; (iii) Site'ye veya SPACEH'e zarar verebilecek, müdahale edebilecek veya makul olmayan bir yük getirebilecek herhangi bir elektronik posta mesajı, cihaz, yazılım veya programlama rutini kullanmak; (iv) bu web sitesinin herhangi bir sistemini, verisini veya bilgisini ele geçirmek veya kamulaştırmak; veya (v) Siteyi kullanma hakkınızı tamamen veya kısmen yeniden satmak, devretmek veya devretmek.

Kendiniz hakkında doğru, doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, bu bilgileri gerektiği gibi güncellemeyi ve şifrenizin/parolanızın ve hesap tanımınızın gizliliğini korumayı kabul ediyorsunuz. Parolanız/parolanız veya hesabınız kullanılarak gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu kabul edersiniz. Parolanızın/parolanızın veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda SPACEH'yi derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. SPACEH çalışanlarının, şikayetleri araştırmak ve Siteyi sürdürmek için makul ölçüde gerekli olduğu ölçüde hesabınıza ve kayıtlarınıza erişebileceğini kabul edersiniz.

 1. ÖZEL MALZEMELER

Bu web sitesinde yer alan tüm içerik SPACEH'in mülkiyetindedir ve ABD telif hakkı yasaları veya ABD ve/veya diğer ülkelerdeki diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Herhangi bir kamusal veya ticari amaç için bu sitede bulunan herhangi bir materyali değiştirmenize, dağıtmanıza, çoğaltmanıza, yayınlamanıza, iletmenize veya bunlardan türetilmiş belgeler oluşturmanıza izin verilmez. SPACEH'in önceden yazılı onayı olmadan indirilen materyallerden herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini çıkarmamak kaydıyla, bu sitedeki materyalin bir kopyasını ticari olmayan kişisel ev kullanımı için tek bir bilgisayara indirebilirsiniz.

SPACEH'in ticari markaları, hizmet adları, grafikleri, logoları, resimleri, içeriği, sayfa başlıkları, düğme simgeleri ve yazıları, SPACEH'in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari adları, ticari markaları, hizmet markaları veya ticari takdim şeklidir. SPACEH'in ticari unvanları, ticari markaları, hizmet markaları ve ticari takdim şekli SPACEH'e ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak, müşteriler arasında kafa karışıklığına yol açacak veya SPACEH'i küçük düşürücü veya itibarsızlaştıracak şekilde kullanılamaz. Bu Sitede görünen SPACEH'e ait olmayan diğer tüm markalar, SPACEH ile bağlantılı, bağlantılı veya SPACEH tarafından sponsor olunan veya olunmayan ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

 1. KULLANICI BİLGİSİ; MAHREMİYET

Bu Sözleşmeye referans olarak dahil edilen mevcut Gizlilik Politikamızı dikkatlice incelemelisiniz. Sizinle ilgili belirli bilgileri üçüncü şahıslara ve kanunen devlet makamlarına ifşa edilmesi gereken bilgileri ifşa etme hakkını saklı tutuyoruz.

 1. GARANTİ YOK

Eksiksiz ve doğru bilgileri sunmaya çalışıyoruz; ancak, Site'de yer alan veya Site aracılığıyla sağlanan bilgi ve hizmetler (birim fiyatlar dahil) yanlışlıklar veya hatalar içerebilir. SPACEH, Site ve Site bilgilerinde dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın iyileştirme ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SPACEH, Siteye erişimin veya Sitenin kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağını, hataların veya arızaların düzeltileceğini veya Sitenin ve sunucularının zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. SPACEH, Sitesinin kullanımlarının veya Sitede sağlanan materyallerin doğru, hatasız veya güvenilir olduğunu garanti etmez; buna göre, bu Siteyi kullanarak, bu tür bilgi veya materyallere güvenme riskinin tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz.

SPACEH'in Sitenin kullanımı, kullanım kaybı veya kullanılamaması ile bağlantılı herhangi bir yaralanma veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Kullanıcı, Siteyi kullanarak ilettiği her türlü bilgiden tek başına sorumludur. SPACEH, Site kullanılarak elde edilen veya talep edilen herhangi bir üründen sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Kullanıcının yegane ve münhasır çaresi, Siteyi kullanmayı bırakmasıdır.

SİTEYİ "OLDUĞU GİBİ" KABUL ETMEYİ VE RİSKİ YALNIZCA KENDİNİZE AİT OLARAK KULLANMAYI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. SPACEH, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAKSIZIN, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN, GARANTİ VE GARANTİYİ REDDEDER. BLU'NUN SİTEYİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK HİÇBİR TÜRDE YARALANMA VEYA HASARDAN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU 5. BÖLÜM SİZİNLE BLU ARASINDAKİ PAZARLIĞIN TEMEL ÖĞESİDİR. NE SİTE NE DE ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR HİZMET, BU TÜR SORUMLULUK REDDİ VE YÜRÜRLÜK SINIRLAMALARI OLMADAN SÜRDÜRÜLMEZ. BLU, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ VE DOLAYLI ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 1. TAZMİNAT

SPACEH'i, yan kuruluşlarını, görevlilerini, yöneticilerini, sahiplerini ve çalışanlarını, herhangi bir üçüncü taraf iddiası, eylemi veya talebinden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar veya masrafa karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. Siteyi kullanımınız.

 1. İHRACAT KONTROL YASALARI

Bu Siteden herhangi bir bilginin ihracatı, tüm Amerika Birleşik Devletleri İhracat Kontrol yasalarına tabidir. Bu Siteden hiçbir içerik indirilemez veya bu veya başka herhangi bir yasayı ihlal edecek şekilde ihraç edilemez.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

SPACEH, değiştirilmiş Sözleşmeyi bu Sitede yayınlayarak herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen Sözleşme, ilanda belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişiklik bildiriminin yürürlüğe girmesinin ardından Siteyi kullanımınız, değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul ettiğinizi gösterecektir.

 1. GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

Bu Sözleşme ve Siteyi kullanımınızın diğer tüm yönleri, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Taraflar, bu Sözleşmeden veya Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan tüm iddia ve ihtilafların Amerikan Tahkim kurallarına uygun olarak City of San Jose, California'da bağlayıcı tahkime sunulacağını ve bu tahkim tarafından çözüleceğini münhasır yargı yetkisine tabi tutar ve kabul eder. Dernek ve başka herhangi bir tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile herhangi bir tahkimde konsolide edilmeyecektir. Tahkim kararına ilişkin karar, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede verilebilir. Siz veya SPACEH, tahkimin tamamlanmasına kadar sizin veya SPACEH'in haklarını veya mülkiyetini korumak için gerekli olan yetkili bir mahkemeden geçici veya ön tedbir talebinde bulunabilirsiniz.

 1. TÜM ANLAŞMA

Bu Sözleşme ve buraya referans olarak dahil edilen tüm materyaller, Sitenin bir kullanıcısı olarak hak ve yükümlülüklerinize ilişkin olarak siz ve SPACEH arasındaki tüm mutabakatı oluşturur. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm yürürlükten kaldırılacak ve geri kalan hükümler yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. SPACEH'in bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir zamanda uygulamaması, söz konusu hüküm veya haktan veya mevcut veya gelecekteki herhangi bir hüküm veya haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Sitede yer alan bağlantılar, Siteden ayrılmanıza ve üçüncü şahıs sitelerini ziyaret etmenize izin verebilir. Bu üçüncü kişilere ait siteler SPACEH'in kontrolünde değildir. SPACEH, herhangi bir üçüncü taraf sitesinin içeriğinden veya herhangi bir üçüncü taraf sitesinin işlevselliğinden sorumlu değildir. SPACEH, Sitemiz ile üçüncü taraf siteler arasında size kolaylık sağlamak için bağlantılar sağlar. Bu Siteye bir bağlantının dahil edilmesi, üçüncü taraf sitenin veya operatörlerinin veya söz konusu site tarafından sağlanan veya bu site aracılığıyla erişilen mal veya hizmetlerin onaylandığı anlamına gelmez.

 1. REKLAMCILAR VE PROMOSYONLAR

Sitede reklamcılar tarafından desteklenen promosyonlar veya söz konusu reklamcılar ile olan ilişkileriniz, tamamen siz ve o reklamcı veya üçüncü şahıs arasındaki meselelerdir. SPACEH, bu tür bağlantılardan veya reklam verenlerle, üçüncü şahıslarla veya bunların promosyonlarıyla yapılan işlemlerden tamamen veya herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

 1. FİYAT SORUMLULUK REDDİ

Bu Sitede görüntülenen her bir SPACEH biriminin fiyatı, birimin fabrika inşaatını (malzemeler, demirbaşlar ve kaplamalar ile birlikte), ekibimiz tarafından yerinde birim bitirme işini; tüm bu fiyatlar haber verilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir birimin taban fiyatına teslimat maliyetinin dahil olmadığını lütfen unutmayın. Coğrafi konuma, sahaya özgü koşullara ve geçerli eyalet ve yerel satış vergisine ve özel vergiye bağlı olarak ek ücretler geçerli olabilir. Bir SPACEH biriminin fiyatına dahil olmayan dikkate alınması gereken diğer birim inşa maliyetleri arasında yerel izin, saha kazısı, temel inşaatı, elektrik tesisatı bağlantıları, son boyama ve güverte, çevre düzenlemesi gibi diğer saha iyileştirmelerinin dahil edilmesi yer alır. ve araba yolları. Tüm ayrıntılar için lütfen SPACEH'in satış ekibiyle iletişime geçin.

 1. SORUMLULUK REDDİ

SPACEH bu web sitesinde doğru bilgiler sağlamaya çalışsa da, SPACEH bu web sitesindeki herhangi bir bilgideki herhangi bir hata, yanlışlık, eksiklik, gecikme veya diğer kusurlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. SPACEH bahsi geçen ürün veya programları herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir. SPACEH dışı ürün veya hizmetlerden bahsedilmesi yalnızca bilgi amaçlıdır ve bir onay veya tavsiye teşkil etmez.

BU SİTE SPACEH TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. SPACEH, SİTENİN İŞLETİMİNE, BU SİTEDE BULUNAN BİLGİLERE, İÇERİKLERE, MALZEMELERE VEYA ÜRÜNLERE İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SPACEH, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SPACEH, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ VE DOLAYLI ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

tr_TRTürkçe